Diğer Haberler

 • BULGU, DELİL KAVRAMI ve FARKI

               Bulgu; olay yeri incelemesi sırasında olay yeri-fail-mağdur ilişkisini ortaya koymak amacıyla suç mahallinde elde edilen her türlü materyale denir. Delil niteliği taşıyabilecek her türlü iz, eser, emare ve belirtilerdir.  &...

   
 • OLAY YERİ TANIMI

  Olay yeri, mağdur, fail ve suç delillerini barındıran dinamik bir alandır. Genel olarak; “Olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç faillerinin ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölge”ye olay yeri denilmektedir. Olay yerinde bulunan izler genelde olayın fiilen gerçekleştiği yerle sınırlı k...

   
 • Adli Toksikoloji

  Adli Toksikoloji, adli bilimler tarihinde adli tıptan sonra gelişen ikinci daldır.

  Eski Yunanca’da toksikoloji zehir bilgisi anlamına gelir. İnsanlar, düşmanlarını öldürmek amacıyla bazı maddelerden yararlandığından, yaşadığı çevrede zehirli maddelere maruz kaldığında...

   
 • KRİMİNALİSTİK

  Kriminalistik Latince crimen = suç) kelimesinden türetilmiştir. Bilimsel polis metotları, suçluların bilimsel yöntemler kullanılarak tespit edilmesini ve suç olaylarının aydınlatılmasını içerir. Kriminalistik kriminolojinin bulgularından faydalanır ancak nitelik ve maksat açısından bu...

   
Tüm Yazılar